تبلیغات
رشته های تحصیلی - معرفی زیر شاخه های رشته تجربی1
معرفی زیر شاخه های رشته تجربی1

معرفـــی رشته های تحصیلی علوم تجربی

»»» کاردانى امور بانکى

هدف آموزش و تربیت افرادى است که به ‌طور رسمى عهده‌دار مسئولیت‌هائى در شبکهٔ بانکى شده، قسمتى از نیاز آنها را در زمینهٔ امور محوله تأمین ‌کنند. طول دوره ۲ سال است. دروس به ‌صورت عمومی، پایه و تخصصى ارائه مى‌شود. بعضى دروس تخصصى دوره عبارت است از: اصول بانکداری، حسابرسى داخلى بانک‌ها، حقوق بازرگانی. فارغ‌التحصیلان قادر به انجام فعالیت‌هاى زیر خواهند بود:

- انجام کلیهٔ امور حسابدارى شعب واحدهاى بانکی، ادارهٔ امور مربوط به باجه‌داری، امور مشتریان، دریافت و طبقه‌بندى آمار و اطلاعات.

- اشتغال به کارهاى عمومى در ادارهٔ مرکزى بانک‌ها، سرپرستى و اداره یا معاونت بعضى واحدهاى ستادى و شعب بانک‌ها.

_______________________________


»»» کاردانى بهداشت حرفه‌اى

هدف‌ تربیت افرادى است که در محیط‌هاى کارى مستقر شده و پس از مطالعه و بررسى مشکلات بهداشتى محیط‌هاى کار (نظیر کارگاه‌ها و کارخانجات) نیروهاى انسانى شاغل را از لحاظ عوامل نامناسب فیزیکی، شیمیائی، بیولوژیکى و کنترل ضوابط ایمنى کار و کارگران، با همکارى سایر کارشناسان بهداشتى و سازمان‌هاى ذى‌ربط بررسى کرده، مناسب‌ترین روش‌هاى رفع این مشکلات را به کمک کارفرمایان فراهم سازند و همچنین موازین ایمنى و مسائل بهداشت فردى را به کارگران بیاموزند. اطلاعات و آمارهاى لازم را جمع‌آوری، طبقه‌بندى و کنترل کنند. دروس به ‌صورت نظری، عملى و کارآموزى ارائه مى‌شود. فارغ‌التحصیلان مى‌توانند در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کار و امور اجتماعى و کارخانجات مشغول کار شوند. کسانى که به خدمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى در مى‌آیند برحسب نیاز در مراکز بهداشتى درمانى نزدیک به محیط کار و مراکز بهداشت شهرستان‌ها خدمت خواهند کرد. امکان ادامهٔ تحصیل طبق ضوابطى تا سطح کارشناسى و کارشناسى ارشد بهداشت حرفه‌اى فراهم است.

_______________________________


»»» کاردانى بهداشت عمومى (مبارزه با بیمارى‌ها)

هدف تربیت افرادى است که با کمک سایر نیروهاى بهداشتى و درمانى بتوانند در مراکز بهداشتى درمانى روستائى از انتشار بیمارى‌ها جلوگیرى کنند. داوطلب باید براى سپردن تعهد در روستاها آمادگى داشته باشد. طول دوره تقریباً ۲ تا ۵/۲ سال است. دانشجو بعد از گذراندن واحدهاى درسى و دو دوره کارآموزى در شهر و روستا فارغ‌التحصیل مى‌شود. مهم‌ترین وظایف فارغ‌التحصیلان عبارت است از:

- شناخت کلى انتشار بیمارى‌هاى واگیردار و غیرواگیردار در منطقه.

- انجام دادن واکسیناسیون‌هاى مورد نیاز جمیع گروه‌هاى سنی.

- آموزش بهداشت به‌ صورت فردى و گروهی.

- اجراء برنامه‌هاى ایمن‌سازى منطقه چه از طریق مرکز یا به ‌طور سیار و نظارت بر این‌گونه امور.

امکان ادامهٔ تحصیل در دورهٔ کارشناسى ناپیوسته رشتهٔ بهداشت عمومى از طریق آزمون ورودى فراهم است.

______________________________


»»» کاردانى تکنولوژى پرتوشناسى تشخیصى (رادیولوژى)


هدف تربیت نیروى انسانى مورد نیاز بخش‌هاى پرتوشناسى تشخیصى در حد کاردانى است. طول متوسط دوره ۲ سال است و دروس به‌صورت عملی، نظرى و کارآموزى بیمارستانى و کارآموزى در عرصه ارائه مى‌شود. دانشجویان لازم است زمینهٔ مساعد در دروس فیزیک، فیزیولوژى و آناتومى و آمادگى کافى جسمى و روحى را براى کار کردن در مراکزى که با اشعه سروکار دارند نیز دارا باشند. توسعهٔ علم پزشکى و نیاز روزافزون این علم به متخصصان پرتوشناس براى تشخیص بیمارى‌ها و کمى تعداد افراد ورزیده و تحصیل‌کرده در این فن، اهمیت این دوره را آشکار مى‌سازد. فارغ‌التحصیلان مى‌تواند در بخش‌هاى پرتوشناسى و رادیولوژى بیمارستان‌ها و مراکز درمانى دولتى و یا خصوصى سراسر کشور به ‌عنوان همکار کارشناس خدمت کنند
_______________________________

»»» کاردانى تکنسین اتاق عمل


هدف تربیت نیروى انسانى مورد نیاز اطاق‌هاى عمل جراحى بیمارستان‌هاى کشور است تا بتواند در مسائل فنى پزشکان جراح را یارى دهند و پرستاران بتوانند به کارهاى محولهٔ خود بپردازند. طول دوره ۲ سال آموزشى است و دروس به‌ صورت عملى و نظرى و کارآموزى است. فارغ‌التحصیلان این دوره داراى توانائى‌هاى زیر خواهند بود.

- کمک‌هاى لازم فنى را در اطاق عمل به جراحان بنمایند.

- وسایل جراحى و استریل را جهت استفاده آماده نمایند.

- ادارهٔ اطاق‌هاى عمل را به‌ عهده گیرند. لزوم گسترش مراکز بیمارستانى داراى اطاق عمل جراحى و نیاز روزافزون به افراد کاردان جهت ادارهٔ اطاق‌هاى عمل جراحى ضرورت و اهمیت این رشته را مشخص مى‌کند.

 

»»»کاردانى دامپزشکى


هدف تربیت افراد کارآمدى است که با راهنمائى و نظارت علمى دکتر دامپزشک بتوانند در امر کنترل بیمارى‌هاى دامی، بیمارى‌هاى مشترک انسان و دام و کنترل بهداشتى مواد خوراکى با منشاء دامى به فعالیت بپردازند. طول دوره حداقل ۲ سال است. در حال حاضر ادامهٔ تحصیل در این رشته در مقطع کارشناسى از طریق شرکت در آزمون کاردانى به کارشناسى و یا شرکت مجدد در آزمون سراسرى در مقطع دکتراى دامپزشکى امکان‌پذیر مى‌باشد.

مهم‌ترین وظایف فارغ‌التحصیلان عبارت است از:

همکارى در پیشگیرى و ریشه‌کنى بیمارى‌هاى دامی، بیمارى‌هاى مشترک انسان و دام. کنترل بهداشتى مواد خوراکى با منشاء دامى در آزمایشگاه‌ها و کشتارگاه‌ها در آزمایشگاه‌هاى دانشکده‌ها، آموزشکده‌هاى دامپزشکی، سازمان تحقیقاتى ذى‌ربط، مدیریت فنى و ارائهٔ خدمات فنى در حد تکنسین در بخش‌هاى استان‌هاى کشور.

____________________________

»»»» کاردان شیمى و پدافند جنگ‌هاى شیمیائی، میکروبى و هسته‌اى


هدف تربیت کاردان براى مقابله با جنگ‌هاى شیمیائی، میکروبى و هسته‌اى است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و ارگان‌هاى نظامى به‌ وجود آنها نیاز بسیار دارند. طول دوره ۲ تا ۵/۲ سال است. دروس دوره مشتمل بر دروس عمومی، نظامى عمومى پایه و تخصصى است. واحدهاى درسى شامل شاخهٔ شیمیائی، شاخه‌هاى میکروبى و هسته‌اى مى‌باشد. برخى دروس اختصاصى شاخه‌ها به ‌شرح زیر است:

- در شاخهٔ شیمیائى: شیمى عمومی، شیمى تجزیه، بیوشیمی، عوامل شیمیائى جنگی، تأثیر عوامل شیمیائى بر محیط زیست.

- در شاخهٔ میکروبى: میکروبیولوژى عمومی، باکترى‌شناسى رزمی، عملیات خنثى‌سازی.

- در شاخهٔ هسته‌اى: فیزیک هسته‌ای، فیزیک جدید، عوامل هسته‌ای، حفاظت جمعی.

فارغ‌التحصیلان این دوره مى‌توانند با کسب مهارت‌هاى لازم در زمینهٔ پدافند جنگ‌هاى ش، م، هـ در سازمان‌هاى رزمى و دیگر ارگان‌ها و سازمان‌هاى مرتبط با پدافند جنگ‌هاى ش، م، هـ انجام وظیفه نمایند.

________________________________


»»» کاردانى مدارک پزشکى


هدف تربیت افرادى است که با عنوان تکنسین مدارک پزشکى بتوانند مدارک پزشکى بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی، درمانى آموزشى را به منظور استفاده از آنها در امور آموزشی، پژوهشى و درمانى به‌صورت عملى نگهدارى کنند. همچنین قادر باشند آمارهاى مفید، ارزنده و کاربرى را به نحوى متناسب براى استفاده در برنامه‌ریزى بهداشتی، درمانى و آموزشى تهیه کنند. طول دوره حداکثر ۳ سال است. فارغ‌التحصیلان مى‌توانند مسئولیت هر یک از قسمت‌هاى پذیرش - مدارک پزشکى - آمار - کُدگذارى را در بیمارستان‌ پذیرفته و امور زیر را انجام دهند:

- آگاهى از نحوهٔ صحیح پذیرش بیمار و به‌ کار بستن آن.

- تهیه آمار مفید از همهٔ فعالیت‌هاى یک مرکز اعم از بهداشتی، درمانى و آموزشی.

- پیاده کردن کامل طبقه‌بندى بین‌المللى بیمارى‌ها با استفاده از کتب مربوط بالاخصicd.

______________________________


»»»کاردانى فوریت‌هاى پزشکى


هدف از تربیت کاردان فوریت‌هاى پزشکى ارائهٔ خدمات امداد و کمک‌هاى اولیه به بیماران و مصدومان حوادث مختلف تا رساندن آن به مراکز درمانى مى‌باشد. ارائهٔ این خدمات ممکن است داوطلبان را در موقعیت‌هاى حساس و پُراسترس در تمام مدت شبانه‌روز قرار دهد. بنابر این داوطلب باید از نظر جسمى و روحى و روانى آمادگى لازم را براى خدمت در شرائط سخت نظیر دریا، کوهستان، هلیکوپتر، هواپیما، شرایط زلزله و دیگر بلایاى طبیعى و بحران را داشته باشد. رانندگى آمبولانس، حمل بیمار یا مصدوم، انجام کمک‌هاى اولیه، اطلاع‌رسانى و انجام سایر خدمات طبق دستور مافوق بخشى از خدمات این افراد را تشکیل مى‌دهد. به همین دلیل داوطلب باید روحیهٔ انضباط‌پذیری، گذشت و ایثار، اعتماد به نفس کافى براى فعالیت در شرایط سخت و توانائى در ایجاد ارتباط مسئولانه با بیمار یا مصدوم و بستگان آنها را دارا باشد. دانش‌آموختگان این رشته مى‌توانند در مراکز مدیریت حوادث و فوریت‌هاى پزشکى در سراسر کشور، آمبولانس خصوصى و یا در سازمان‌هاى مشابه به‌کار مشغول شوند چون این رشته براى اولین‌بار در کشور تأسیس مى‌شود مى‌تواند از بازار کار خوبى برخوردار باشد. این رشته فقط داوطلب مرد مى‌پذیرد. از جمله شرایط اختصاصى این رشته داشتن سلامت کامل و داشتن استانداردهاى فیزیکى مى‌باشد.


»»» کارشناسى اعضاء مصنوعى و وسائل کمکى


هدف تربیت کارشناسان فنى است که براى معلولان و کسانى که دچار قطع یا نقص عضو شده‌اند اعضاء مصنوعى و کمک توان‌بخشى را با رعایت همهٔ مسائل پزشکى و مهندسى محاسبه و طراحى کرده و بسازند. داوطلبان باید علاقه‌مند به این رشته بوده توانائى‌هاى لازم را از نظر برخورد صحیح با معلولان دارا باشند.

دروس رشته، شامل دروس نظرى - عملى در علوم پزشکى و فنى مهندسى است. فارغ‌التحصیلان علاوه بر توانائى سرپرستى مراکز ارتوپدى فنى مى‌توانند در این مراکز فعالیت نمایند.

___________________________

»»»» کارشناسى الهیات و معارف اسلامى


این رشته به منظور تأمین چهار هدف اساسى در ایران تشکیل مى‌شود:

- تربیت دبیران تعلیمات دینی.

- ایجاد زمینه براى تربیت استادان علوم و معارف اسلامى و مربیان اسلامى مورد نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی.

- فراهم آوردن امکانات کسب معلومات با شیوهٔ دانشگاهى براى علاقه‌مندانى که مجال و امکانات لازم را براى ادامهٔ تحصیل در حوزه‌هاى علمیه ندارند.

- تربیت محقق در علوم و معارف اسلامى از طریق دورهٔ دکتریٰ.

علاوه بر آن، فارغ‌التحصیلان مى‌توانند بعضى نیازهاى دیگر کشور را چون رایزنى فرهنگى در سفارتخانه‌هاى ایران، تبلیغات اسلامى و سیاسى از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد در خارج از کشور، برآورده سازند.

دروس دوره مشتمل است بر: علوم قرآنی، علم حدیث، عرفان و اخلاق اسلامی، کلام و مذاهب اسلامی، تاریخ و تمدن اسلامی، فقه، اصول فلسفه و حکمت اسلامی، ادیان. فارغ‌التحصیلان در همهٔ رشته‌هاى اصلى علوم و معارف اسلامى به یک سلسله معلومات بنیادى و کلیدى دست یافته، دید جامع نسبت به ابعاد گوناگون اسلام خواهند یافت که بر اساس اهداف فوق نقش مؤثر در جامعه ایفاء کنند. ضمناً در یکى از شاخه‌هاى پنج‌گانه تخصص مختصرى در حد دورهٔ کارشناسى پیدا خواهند کرد.

_____________________________

»»» کارشناسى تاریخ (نیمه متمرکز)


هدف تربیت کارشناسانى است که بر احوال و سرگذشت اقوام و ملل جهان براساس شناخت اسناد و مدارک تاریخى آگاهى داشته باشند. داوطلب باید علاوه بر علاقه از قدرت تفکر و استنباط قوى نیز برخوردار باشد. دروس این دوره مشتمل است بر: عمومی، پایه، اصلى و تخصصی. بعضى دروس تخصصى عبارت است از: تاریخ عمومى ایران پیش و بعد از اسلام، تاریخ اسلام و کشورهاى اسلامی، نهضت‌هاى عمومی. دانشجویان با راهنمائى سرپرستان گروه‌هاى مربوط مى‌توانند دروس تخصصى خود را از گروه‌هاى علوم اجتماعی، سیاسی، جغرافیا، باستان‌شناسى و ادبیات فارسى نیز انتخاب کنند. عمده‌ترین مراکز جذب فارغ‌التحصیلان این دوره را وزارت امور خارجه، وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان موزه‌ها، مراکز اسناد علمی، صدا و سیما، روزنامه‌ها و مجلات و مراکز طبع و نشر کتاب و مانند آنها و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى (در صورت ادامهٔ تحصیل) تشکیل مى‌دهند. ادامهٔ تحصیل در این رشته تا سطح کارشناسى ارشد و دکترىٰ در داخل و خارج از کشور وجود دارد.

_____________________________


»»» کارشناسى روانشناسى (۴ گرایش)

هدف تربیت افرادى است که مفاهیم اصول نظرى و عملى روش‌هاى پژوهش در علم روانشناسى را فراگرفته، حداقل مهارت‌هاى حرفه‌اى را در یکى از گرایش‌های: ”روانشناسى کودکان استثنائی“ و ”روانشناسى بالینی“و ”روانشناسى عمومی“، ”روانشناسى صنعتى و سازمانی“ به ‌دست آورند. طول متوسط دوره در هر گرایش ۴ سال است. فارغ‌التحصیلان گرایش ”روانشناسى و آموزش کودکان استثنائی“ تا حدى مى‌توانند کودکان استثنائى را تشخیص داده، به آموزش و بازپرورى آنان بپردازند و فارغ‌التحصیلان گرایش‌هاى ”روانشناسى بالینی“ و ”روانشناسى عمومی“ مى‌توانند فعالیت‌هاى مقدماتى را تحت‌نظر متخصص در زمینه‌هاى تشخیص و درمان اختلالات روانى در مؤسسات عمومى و روانى و کلینیک‌هاى روانپزشکى و سایر مراکز شبیه آن عهده‌دار شوند. و یا تدریس روانشناسى عمومى را در آموزش و پرورش به‌ عهده گیرند و یا به‌عنوان روانشناس مدرسه در مدارس راهنمائى و ابتدائى همکارى کنند.

____________________________

کارشناسى حقوق (نیمه‌ متمرکز)

هدف تربیت کارشناسانى است که بتوانند در مشاغلى چون قضا، وکالت، سردفترى اسناد رسمی، کارشناسى حقوق انجام وظیفه کنند. داوطلب باید داراى قوهٔ استنباط و استدلال بوده با ادبیات فارسى و عربى به اندازهٔ کافى آشنا باشد. بعضى دروس دوره عبارت است از: مباحث حقوق مدنی، حقوق اساسی، حقوق تجارت، حقوق جزاء، حقوق بین‌الملل، حقوق کار و حقوق تطبیقی. دانشجویان علاوه بر دروس حقوقى مذکور با دروسى مانند جامعه‌شناسی، اقتصاد، مالیه، پزشکى قانونی، جرم‌شناسى نیز آشنا مى‌شوند. فارغ‌التحصیلان با آشنائى به مباحث فوق‌الذکر و مباحث مشابه دیگر از عهدهٔ کارهاى مشاورهٔ حقوقى بر مى‌آیند و مى‌توانند در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاى دولتى و خصوصى به کار اشتغال ورزند. امکان ادامهٔ تحصیل تا سطح کارشناسى ارشد در داخل و تا سطوح بالاتر در داخل یا خارج از کشور فراهم است.

»»» کارشناسى زیست‌شناسى

هدف این رشته تربیت کارشناسان متعهد و متخصصى است که از مفاهیم کلى و اساسى زیست‌شناسى آگاهى کافى داشته جنبه‌هاى نظرى و کاربردى این علم را با گذرانیدن واحدهاى نظرى و کاربردى بشناسند و نیازهاى مراکز آموزشى و پژوهشی، تولیدى و خدماتى را در زمینه‌هاى مذکور مرتفع سازند. برنامه‌هاى آموزشى دوره‌هاى کارشناسى زیست‌شناسى به‌ صورت زیر برنامه‌ریزى مى‌شود:

۱. دبیرى زیست‌شناسى و زیست‌شناسى عمومى

۲. رشتهٔ زیست‌شناسى در شاخه‌هاى (علوم گیاهی، علوم جانوری، علوم میکروبیولوژی، علوم سلولى و مولکولی)

دروس این دوره به‌صورت عمومی، پایه، اصلى و تخصصى گرایشى مى‌باشد، اهم موارد لازم به ذکر در مورد شاخه‌هاى فوق عبارتند از:

- شاخهٔ علوم گیاهى: دانشجویان با گذرانیدن دروس مشترک و اختصاصى خود که در آن ۱۰ واحد دروس اختیارى و با جنبهٔ کاربردى نیز پیش‌بینى شده است مى‌توانند نیاز مؤسسات پژوهشی، آموزشی، تولیدى و خدماتى به کارشناسان علوم گیاهى را برطرف نمایند. از جمله دروس تخصصى شاخهٔ علوم گیاهى عبارتند از: جلبک‌شناسی، قارچ‌شناسی، مورفولوژى گیاهی، اکولوژى گیاهی، فیزیولوژى گیاهی، اصول و روش‌هاى رده‌بندى گیاهان و ... . اهمیت این شاخه با توجه به نیاز مراکز پژوهشى به کارشناسى علوم گیاهى آشنا به مسائل گیاه‌شناسى و فیزیولوژى گیاهی، نیاز علوم گیاه پزشکى به کارشناسان علوم گیاهی، نیاز به کارشناسان علوم گیاهى در کشاورزى و صنایع داروئی، غذائى و چوب و کاغذ و ... نیاز به کارشناسان علوم گیاهى در مسائل محیط زیست، رفع نیازمندى‌هاى علوم طبیعى و باغ‌هاى کشاورزى به کارشناسان علوم گیاهى و پاسخ‌گوئى به نیاز مراکز آموزشى و پژوهشى در زمینهٔ تربیت مدرس و محقق علوم گیاهى به خوبى روشن مى‌شود.

- شاخهٔ علوم جانورى: هدف این شاخه به‌ وجود آوردن زمینه‌هاى مساعد براى شناخت علوم جانوری، برقرارى ارتباط صحیح آن با سایر علوم و در نتیجه تربیت کارشناسانى است که قابلیت درک و حل مسائل بنیادى علوم جانورى را داشته و به جنبه‌هاى کاربردى آن آشنا باشند. داوطلبان ورود به این شاخه باید در دروس - زیست‌شناسی، فیزیک، شیمى و ریاضى دبیرستان قوى باشند. اهمیت این شاخه با توجه به نیاز علوم پزشکی، بخش‌هاى تحقیقاتى و آموزشى و موزه‌ها و باغ‌هاى وحش به کارشناس و محقق در شاخهٔ علوم جانورى به خوبى مشخص مى‌شود. جانورشناسی، حشره‌شناسى و زیست‌شناسى مولکولی، فیزیولوژیک جانورى و ... از جمله دروس تخصصى این شاخه مى‌باشند.

- شاخهٔ علوم میکروبیولوژى: هدف این شاخه شناخت جانداران میکروسکوپى و مسائل مختلف مربوط به زندگى آنها است. داوطلبانى که دیپلم تجربى داشته باشند در این شاخه موفق‌تر هستند. علاوه بر علاقه به مسائل زیستى داوطلب باید به کارهاى آزمایشگاهى (نظیر کشت میکروارگانیزم‌ها) علاقه‌مند باشد. میکروبیولوژى عمومی، میکروبیولوژى محیطی، میکروبیولوژى صنعتی، باکترى‌شناسی، قارچ‌شناسى ویروس‌شناسی، تک‌یاخته‌شناسى و ... از جمله دروس اختصاصى این شاخه مى‌باشند. اهمیت این رشته با توجه به نیاز صنایع غذائى و تخمیرى به کارشناسان این شاخه، نیاز علوم پزشکى و داروئی، نیاز سازمان‌هاى محیط زیست و مبارزه با آلودگى آن، نیاز کشاورزى و دامپروری، نیاز دانشگاه‌ها به مدرس و محقق و ... به خوبى روشن مى‌شود.

- شاخهٔ علوم سلولى و مولکولى: تربیت کارشناسان متعهد و متخصص براى شناخت مسائل و پدیده‌هاى زیستى در قالب سلولى و مولکولى هدف این شاخه است. اهمیت این شاخه با توجه به لزوم بسط این دانش، لزوم تحقیقات گسترده در زمینهٔ اعتلاء علوم پزشکى و داروئى و صنعتی، لزوم قطع وابستگى و شروع نو اندیشى در مسائل علوم سلولى و مولکولی، لزوم فراهم آوردن تربیت محقق و مدرس در این زمینه، به خوبى روشن مى‌شود. داوطلب ورود به این رشته باید علاقه‌مند و مستعد (خصوصاً در کارهاى آزمایشگاهی) باشد. ایمنولوژى بافت شناسی، بیوشیمى ویروس‌ها، زیست‌شناسى سلولی، سیتوشیمى و ... از جمله دروس اختصاصى این شاخه مى‌باشد.

- شاخهٔ دبیرى زیست‌شناسى (زیست‌شناسى عمومى): فارغ‌التحصیلان این شاخه با گذرانیدن دروس مشترک تخصصى خود (به‌ همراه تعدادى دروس تربیتى به منظور آشنائى با فنون معلمی) مى‌توانند توانائى‌هاى لازم براى رفع نیازهاى وزارت آموزش و پرورش به دبیران زیست‌شناسى را به ‌دست آورند.

ادامهٔ تحصیل در کلیهٔ شاخه‌هاى فوق تا کارشناسى ارشد در داخل و تا سطوح بالاتر در خارج از کشور امکان‌پذیر است.

ضمناً بر اساس مصوبات جدید شوراى عالى برنامه‌ریزى در نظر است رشتهٔ زیست‌شناسى در مقطع کارشناسى داراى ۲ رشته و ۱۰ گرایش باشد.

- رشتهٔ زیست‌شناسى در ۵ گرایش (دبیری، عمومی، علوم گیاهی، علوم جانوری، دریا)

- رشتهٔ زیست‌شناسى سلولى مولکولى در ۵ گرایش (علوم سلولى و مولکولی، میکروبیولوژی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک)

»»» کارشناسى شنوائى شناسى


هدف تأمین نیروى متعهد و متخصص جهت ارزیابى سیستم شنوائى و تعادل تعیین درجهٔ معلولیت و نیز تأمین کادر علمى مربوط است. طول دوره ۸-۷ ترم تحصیلى است. فارغ‌التحصیلان با استفاده از دستگاه‌هاى متفاوت و آزمایش‌هاى مختلف شنوائى مى‌توانند نوع و محل ضایعه در شنوائى و تعادل را تشخیص دهند، نوع سمعک را تعیین و تجویز کرده، مراحل تربیت شنیدارى را به منظور زبان‌آموزى افراد ناشنوا عملى سازند. فارغ‌التحصیلان در صورت پذیرفته شدن در آزمون ورودى دورهٔ کارشناسى ارشد (فوق لیسانس) مى‌توانند در رشته‌هاى شنوائى شناسی، زبان‌شناسى و کودکان استثنائى ادامهٔ تحصیل دهند.

هدف از تشکیل دورهٔ کارشناسى شنوائى شناسی، تربیت افراد متعهد و کارشناسى است که بتوانند مستقلاً از عهدهٔ حل مسائل و مشکلات شنوائى برآیند و قادر باشند به تنهائى ناراحتى‌هاى شنوائى را تشخیص و توان‌بخشى نمایند. به ‌علاوه با کسب معلومات پایه‌اى در امر تحقیق و پژوهش در امر شنوائى‌ شناسى وارد شوند.

فارغ‌التحصیلان این رشته علاوه بر تونائى‌هاى فارغ‌التحصیلان کاردانى این رشته، قادر به انجام آزمایشات تکمیلى و تشخیص محل ضایعه در سیستم شنوائى گوش و اعضاء مربوطه، تعیین و تجویز و ارزیابى مشخصات الکترواکوستیکى سمعک و قالب مورد نیاز هر فرد معلول، تشخیص کم شنوائی، تدریس براى افرادى که به نوعى نیاز به اطلاعات این رشته‌ها دارند، کمک و همکارى با سایر متخصصین در زمینه‌هاى شنوائى و تکلم، تحقیق و بررسى در زمینه‌هاى شنوائی، تشخیص عیوب دستگاه‌هاى شنوائى و کمک به رفع آن و ارائهٔ طرح و برنامه‌ریزى‌هاى لازم در زمینه‌هاى مربوط به شنوائى خواهند بود.

_______________________________

»»» کارشناسى علوم تغذیه

هدف تربیت کارشناسان متعهد و متخصص در مسائل تغذیه‌اى براى حفظ و ارتقاء دانش تغذیه براى رفع نیاز مراکز بهداشتی، درمانی، اجرائی، آموزشى و پژوهشى کشور است. طول دوره ۴ سال متشکل از ۸ ترم تحصیلى است. فارغ‌التحصیلان مى‌توانند برنامه‌هاى تغذیه‌اى براى مراکز آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانى و سایر مجتمع‌هاى مختلف کشور تنظیم و اجراء کنند. امکان ادامهٔ تحصیل، تا حد دکترىٰ فراهم است.

______________________________

»»» کارشناسى علوم سیاسى (نیمه متمرکز)

هدف تربیت کارشناس امور سیاسى و ایجاد زمینه براى پرورش پژوهشگر در علم سیاست است، داوطلب باید از ذهنى فعال و خلاق، حافظه‌اى قوى و علاقه و استعداد فراوان برخوردار باشد. طول متوسط دوره ۴ سال و شامل دروس نظرى است فارغ‌التحصیلان که ضمن تحصیل با پدیده‌هاى سیاسی، نهضت‌هاى انقلابی، اشکال مختلف دولت و حکومت، کشور روابط و پدیده‌هاى سیاسى و علل پیدایش آنها، ادارهٔ جامعهٔ کشوری، روابط بین‌المللى و نظایر آنها آشنا شده‌اند مى‌توانند در ارگان‌هاى اجرائى کشور از جمله وزارتخانه‌هاى امور خارجهٔ کشور، آموزش و پرورش و دیگر سازمان‌هاى علاقه‌مند به تحقیق و حل مسائل مربوط به اشتغال ورزند.

_____________________________

»»» کارشناسى فیزیوتراپى


فیزیوتراپى رشته‌اى است که با استفاده از عوامل فیزیکى (مثل گرما، سرما، نور، الکتریسته و ...) و عوامل مکانیکى (تمرینات و حرکت‌هاى مختلف) در جهت کمک به درمان و بهبود یا بازگرداندن کار اعضاء بدن و هدایت بیمار براى استفاده از توانائى باقى‌مانده و به ‌دست آمده براى جبران هرچه بیشتر ناتوانائى‌ها و محدودیت‌ها براى رسیدن مستقل فرد معلول و بیمار در حد امکان کوشش مى‌نماید.

هدف از ارائهٔ این دوره تربیت افرادى است که پس از طى دوره کارشناسى فیزیوتراپى بتوانند براساس تشخیص پزشک درمان فیزیکى بیماران را به ‌عهده گیرند.

___________________________

کارشناسى فلسفه (نیمه متمرکز)

هدف تربیت دبیر براى تدریس فلسفه، تربیت محقق آشنا به فلسفهٔ اسلامى و سایر مکتب‌هاى مهم فلسفى و نیز تربیت مدرسان و استادان فلسفه براى دانشگاه‌هاى کشور است، طول متوسط این دوره ۴ سال است، فارغ‌التحصیلان با آشنائى به تفکر فلسفى در عالم اسلامى و مغرب زمین و مکاتب و مذاهب مختلف فلسفى توانائى تحقیق در مسائل فلسفى را پیدا مى‌کنند و آماده مى‌شوند که تحصیلات خود را تا مرحلهٔ بالاتر ادامه داده، به درجات بالاى علمى و استادى فلسفى نائل آیند. ادامهٔ تحصیل تا بالاترین مدارج علمى در این رشته در داخل و خارج کشور امکان‌پذیر است.


»» مهندسى کشاورزى - باغبانى

هدف تربیت کارشناس باغبانى است که کارش تلفیقى از علوم، تکنولوژى و هنر است. دانشجویان این رشته ضمن کسب دانش و کارآئى در زمینه‌هاى تولید میوه، سبزی، گیاهان داروئى و معطر در مورد طراحى فضاى سبز و اصلاح و تهیهٔ نهال و بذر محصولات باغبانى آموزش مى‌بینند و با زمینه‌هاى علمى و فنى و تکنیک‌هاى جدید کاشت، نگهدارى و بهره‌بردارى از درختان میوه، سبزیجات، گل‌ها و درختان زینتى و گیاهان داروئى و معطر (دروس تخصصی) آشنا مى‌شوند. طول دوره ۴ سال است و فارغ‌التحصیلان عنوان مهندسى کشاورزى در رشتهٔ باغبانى خواهند داشت و مى‌توانند علاوه بر فعالیت در زمینه‌هاى تولیدی، در بخش‌هاى خصوصی، تعاونى و دولتى و نیز تحقیقات، آموزش و برنامه‌ریزى باغبانى در وزارتخانهٔ جهاد کشاورزی، دانشکده‌هاى کشاورزی، بنیاد جانبازان، شهردارى‌ها و کشت و صنعت‌ها همکارى کنند. امکان ادامهٔ تحصیل تا سطح کارشناسى ارشد در داخل کشور و تا سطوح بالاتر در خارج از کشور وجود دارد.
___________________________

»» کارشناسى مامائى

هدف تربیت کارشناسان متعهدى است که با مهارت و توانائى لازم به عرضهٔ خدمات مامائی، بهداشتى و آموزشى در جهت تأمین سلامت مادران و نوزادان و آموزش مامائى بپردازند.

متوسط طول دوره ۴ سال تحصیلى است. دروس به‌صورت نظری، عملى و کارآموزى عرضه مى‌شود. فارغ‌التحصیلان مى‌توانند به دوره‌هاى بالاتر کارشناسى و کارشناسى ارشد و تربیت مدرس، راه یابند. فارغ‌التحصیلان داراى مهارت‌ها و توانائى‌هاى زیر هستند:

- آموزش بهداشت و ارائهٔ خدمات بهداشتی، مامائی، به دختران جوان و زنان در سنین بارورى با درک نیازهاى فرهنگی، اجتماعی، اقتصادى و بهداشتى خانواده به منظور کمک کردن به کاهش میزان مرگ و میر مادر و نوزاد و ارتقاء سطح سلامت آنان.

- اجراء معاینات و مراقبت‌هاى لازم از زنان باردار، پیش و بعد از زایمان و همکارى در اجراء برنامه‌هاى بهداشتى و تنظیم خانواده.

- کوشش در شناخت علائم غیرعادى مادر و جنین در دوران بارداری، حین زایمان، پس از زایمان، ارجاع به پزشکان متخصص، پیشگیرى از عوارض در حد امکان و انجام دادن فوریت‌هاى مامائى در موارد عدم دسترسى به پزشک و اورژانس.

- راهنمائى و اجراء زایمان عادى و مراقبت از نوزادان با مسئولیت کامل خود در مراکز بهداشتی، درمانى و منازل با همکارى مراکز مذکور.

- پیشگیرى و تشخیص بیمارى‌هاى نوزادان و مادران آنها و ارجاع به پزشک متخصص در صورت لزوم.

________________________________


»» کارشناسى مدیریت بیمه (نیمه متمرکز)

این دوره با اهداف زیر تأسیس شده است:

- تربیت کادر متخصص فنى تجارى متعهد به اسلام براى انجام وظیفه در شرکت بیمهٔ ایران، به‌طور کلى در صنعت بیمه در داخل کشور و خارج از آن.

- تهیه متون تحقیقاتى و اطلاعاتى در زمینهٔ تحولات اقتصادی، حمل و نقل، پیشرفت بیمه در ایران و جهان و بررسى روابط بین‌المللى (بیمه‌هاى اتکائی).

- تربیت کادر متخصص و کارشناسان بیمه به منظور توسعهٔ صنعت بیمه در ایران و جلوگیرى از خروج ارز از کشور.

طول دوره ۴ سال است و ۲۴ هفته کارآموزى در داخل یا خارج کشور نیز خواهد داشت. دروس دوره به‌صورت عمومی، پایه، اصلى و اختصاصى است. بعضى دروس اصلى و تخصصى عبارت است از: اصول مدیریت بازرگانی، پژوهش عملیاتی، مدیریت تولید، بیمهٔ حمل و نقل، بیمهٔ آتش‌سوزی، و خطرات تبعی. فارغ‌التحصیلان با کسب مهارت‌هاى عملى و علمى مى‌توانند در داخل و خارج کشور تصدى مدیریت‌هاى مختلف را به‌ عهده گرفته جایگزین کارشناسان خارجى شوند.

»» مددکارى اجتماعى


هدف تربیت افراد و تأمین نیروى انسانى متصصى و متعهد مورد نیاز جامعه در زمینهٔ مددکارى اجتماعى است تا بتوانند علم و عمل را در رده‌هاى نوین حرفه‌اى مددکار اجتماعى را با اصول، ارزش‌ها و فلسفهٔ آن در بینش مکتب متعالى اسلام و بر مسائل انسانى و اجتماعى و فرهنگى جامعهٔ اسلامى ایران منطبق نموده و مراکز مددکارى و مشاوره را تقویت کنند.

در این دوره ۱۳۵ واحد درسى به ‌صورت دروس عمومى ۲۰ واحد، دروس پایه و تخصصى ۹۱ واحد و کارآموزى ۲۴ واحد است. فارغ‌التحصیلان این دوره داراى توانائى‌هاى ذیل خواهند بود.

مددکارى فردى

ارائهٔ خدمات حرفه‌اى به افراد و خانواده‌ها تا روابط اجتماعى سالم‌تر و مؤثرترى را دارا و قادر باشند با بهره‌گیرى از استعدادها، توانمندى‌ها، امکانات درونى و بیرونى خود و جامعه به حداکثر رشد مادى و تعالى معنوى و رضایت‌مندى حاصل از آن دست یافته و به ‌صورت مستقل و خودکفا و با کارآئى بیشتر به زندگى خویش ادامه دهند.

مددکارى گروهى

ارائه خدمات به افراد به منظور رشد استعدادها، ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها، بهره‌گیرى از روابط و فعل و انفعالات گروهى است، تا اعضاء قادر شوند بر مسائل و مشکلات خود فائق آمده به ‌نحو مطلوب‌ترى از عهدهٔ وظایف و مسئولیت‌ها فردى و اجتماعى خود برآیند.

مددکار جامعه‌اى

توسعه و تعمیم خدمات مددکارى اجتماعى در جوامع مختلف به منظور تأمین نیازهاى اجتماعی، فرهنگى و رفاهى از طریق بسیج نیروها و جلب مشارکت‌ها عمومى و بهره‌گیرى از استعدادها و نیروهاى موجود جامعه است.

»» کارشناسى مدیریت صنعتى

هدف از ارائهٔ این دوره تربیت متخصصینى است که به امور تولید، برنامه‌ریزى صنعتی، کنترل مرغوبیت کالا، کنترل پروژه، مدل‌سازی، حفاظت صنعتی، تعمیرات و نگهدارى در حد کارشناسى آشنائى داشته باشند.
______________________________________

»» دوره‌هاى دکتراى پیوستهٔ بیوتکنولوژى

در آزمون سراسرى در رشتهٔ بیوتکنولوژى براى دورهٔ دکتراى پیوسته دانشجو پذیرفته مى‌شود. کسانى مى‌توانند این رشته را انتخاب کنند که در آزمون سراسرى رتبه‌هاى کشورى بین یک تا ۵۰۰ داشته و نمرهٔ کل آنها از ۱۰۰۰۰ بیشتر باشد. این رشته (بیوتکنولوژی) در دانشگاه تهران دایر است و شرایط ویژه‌اى از جمله شرط معدل براى ادامهٔ تحصیل وجود دارد. تعداد واحدها در این دوره قریب به ۲۰۰ واحد مى‌باشد. رشتهٔ بیوتکنولوژى رشته‌اى است میان‌رشته‌اى که از اساتید شیمی، زیست‌شناسى و بیوفیزیک در تدریس دروس آن استفاده مى‌شود.
______________________________________

»» تکنولوژى محیط زیست

هدف تربیت افرادى است که با کسب اطلاعات کافى در زمینهٔ علوم پایه، اکولوژی، بیولوژى گیاهى و حیوانی، کارتوگرافى و نقشه‌برداری، مسائل پارک‌هاى مختلف و فضاسازى آنها، حیات وحش و شکارگاه‌ها، مسائل آلودگى‌هاى محیط زیست و غیره بتوانند اجراء برنامه‌هاى زیست محیطى را عهده‌دار گردند.

فارغ‌التحصیلان این دوره قادر خواهند بود در سازمان حفاظت محیط زیست و واحدهاى تابعهٔ آن به‌عنوان مجرى برنامه‌ها، در سازمان جنگل‌ها و مراتع (وزارت جهاد کشاورزی) و بخش پارک‌ها و فضاى سبز، در بخش فضاى سبز شهرى (شهردارى‌ها) در مدیریت پارک‌هاى ملى و منطقه‌اى و حفاظت شده همکارى داشته باشند.

با توجه به صنعتى شدن کشور، براى جلوگیرى از تخریب محیط زیست و در نتیجه جلوگیرى از بهم‌ریختگى و فروپاشى اکوسیستم طبیعى و چرخهٔ حیات، ضرورت این دوره روشن است.

_________________________________

»» تکنولوژى مرتع و آبخیزدارى

هدف تربیت افراد فنى است که در زمینهٔ علوم گیاهى - عوارض زمین - عوامل اقلیمى - آب و خاک - عوامل تخریب و انحطاط مراتع و فرسایش حوزه‌هاى آبخیز و بیابان‌زدائى و نیز حفاظت، اصلاح و احیاء مراتع به ‌عنوان منابع طبیعى تولید آب و علف، داراى بینش کافى جهت اجراء طرح‌هاى مرتع‌دارى و آبخیزدارى باشند.

فارغ‌التحصیلان این دوره قادر خواهند بود در اجراء طرح‌هاى آبخیزدارى و تثبیت فیزیکى و بیولوژیکى ریگ‌هاى روان که توسط مهندسین و کارشناسان مربوط تهیه و تدوین گردیده است، و نیز اجراء طرح‌هاى مرتع‌دارى و تولید علوفه در عرصه‌هاى مربوط مانند وزارت جهاد کشاورزى فعالیت و همچنین با مدرسین و محققین مؤسسات آموزشى و پژوهشى در این زمینه همکارى نمایند.

با توجه به اینکه اغلب حوزه‌هاى آبخیز، مراتع طبیعى و بیابان‌ها در معرض فرسایش آبی، بادى و چراى مفرط توسط دام‌ها قرار دارند و سیر انحطاط و قهقرائى را مى‌پیماید، براى پیشگیرى از روند تخریبى و بیابان‌زدائى و احیاء و اصلاح مراتع اهمیت و ضرورت تشکیل این دوره را روشن
___________________________

»» تکنولوژى چوب

هدف تربیت افرادى مى‌باشد که با خواص مختلف چوب و عواملى که در تغییرات این خواص تأثیر مى‌گذارد، و حفاظت، تبدیل و کاربردهاى متفاوت و مدیریت واحدهاى تولیدى آشنا گردند.

فارغ‌التحصیلان این دوره قادر خواهند بود در مجتمع‌هاى صنایع تبدیل مکانیکى و شیمیائى چوب بخش‌هاى دولتی، در دفاتر فنى صنایع چوب سازمان جنگل‌ها و مراتع (وزارت جهاد کشاورزی)، در واحدهاى تولیدى خصوصی، در مؤسسات آموزشى و پژوهشى به‌عنوان همکاران اجرائى مشغول کار شوند.

با توجه به کاربرد چوب در صنایع مختلف و استفاده اصولى‌تر از چوب این دوره از اهمیت ویژه‌اى برخوردار است.

»»» تولید و بهره‌بردارى گیاهان داروئى و معطر

کاردانى تولید و بهره‌بردارى گیاهان داروئى و معطر دوره‌اى است که براساس نیاز کشور تدوین شده است. هدف این دوره تربیت نیروى انسانى کاردان در زمینهٔ تکنولوژى تولید و بهره‌بردارى گیاهان داروئى و معطر است که فارغ‌التحصیلان آن با فراگیرى دانش فنى و مهارت‌هاى عملی، به کشف و پرورش، اهلى کردن و همچنین جمع‌آورى گیاهان داروئى و معطر از مراتع و جنگل‌ها خواهد پرداخت.

نقش و توانائى‌ها:

- جمع‌آورى نمونه‌هاى گیاهى داروئى و معطر.

- انجام عملیات خشک کردن و نگهدارى نمونه‌هاى گیاهان داروئی.

- همکارى در شناسائى علمى گیاهان داروئى و معطر.

- همکارى در ایجاد بانک بذر گیاهان داروئى و معطر.

- استحصال و نگهدارى بذرهاى گیاهان داروئى و معطر.

- کاشت، داشت و برداشت گیاهان داروئى و معطر.

- همکارى در اجراء طرح‌هاى تحقیقاتى گیاهان داروئى و معطر و آزمایشگاه‌هاى مربوطه.

- تکثیر گیاهان داروئى و معطر.

- نظارت در واحدهاى تولید.

مشاغل قابل اجراء:

- کمک کارشناس تحقیقات گیاهان داروئى و معطر.

- کاردان کشت و پرورش گیاهان داروئى و معطر.

- کاردان بهره‌بردار گیاهان داروئى و معطر.

- کمک ناظر در واحدهاى تولیدى.
_______________________________________

»»» دکتراى دندانپزشکى

هدف تربیت دندانپزشک عمومى است. دندانپزشک علاوه بر درک و به‌کارگیرى مسئولیت‌هاى متعالى و حرفه‌اى پزشکی، با کسب قابلیت‌هاى علمى و عملى و با ارائهٔ خدمات خود در رفع کمبودهاى دندانپزشکى در زمینهٔ بهداشت، درمان و آموزش جامعه کوشش مى‌کند. همچنین در ارتباط با سایر اعضاء حرفهٔ پزشکى براى گسترش و پیشبرد علوم و فنون این رشته آموزش مى‌بیند.

طول دوره مانند سایر دوره‌هاى دکتراى گروه پزشکى براى علوم پایه و اختصاصى و کارهاى عملى آزمایشگاهى و کلینیکى برنامه‌ریزى شده است. وجوه مشترک علمى وسیعى که این رشته با رشتهٔ پزشکى دارد دندانپزشک را مهارت مى‌دهد تا با شناخت همه‌جانبهٔ ساختمان بدن و فیزیوپاتولوژى آن خدمات و درمان‌هاى لازم را در راستاى تخصصى خود ارائه دهد.

داشتن سلامت کامل جسمانى - روانى و قابلیت انجام دادن کارهاى بسیار دقیق علمی، عملى و کلینیکى براى داوطلبان این رشته ضرورى است. امکانات ادامهٔ تحصیل تخصصى فوق دکترا در رشته‌هاى مختلف دندانپزشکى در ایران وجود دارد

_______________________________________

»»»»» دکتراى داروسازى


هدف تربیت متخصصان متعهدى است که در ارائهٔ خدمات داروئى به مردم نقش مؤثر داشته و در راه خودکفائى و قطع وابستگى کشور گام بردارند و براساس معارف و ارزش‌هاى اسلامى و اصول علمی، فنى و عملى آموزش ببینند. طول دوره حداقل ۵ سال و حداکثر ۸ سال است. فارغ‌التحصیلان مى‌توانند مدیریت داروخانه‌ها، کارخانجات و صنایع داروئى را تقبل کنند و نیز در صورت دارا بودن شرایط در دوره‌هاى تخصصى شیمى داروئی، فارماکولوژی، داروسازی، داروسازى هسته‌اى (ph.D)، داروسازى بالینى (تخصصی) داروشناسى و زهرشناسی، مواد خوراکى و آب‌شناسى پزشکى دانشکدهٔ داروسازى و سایر دوره‌هاى تخصصى دانشکدهٔ پزشکى شرکت کنند.

»»»»» زنبوردارى

دورهٔ کاردانى پرورش زنبور عسل دوره‌اى است که بر اساس نیاز کشور تدوین شده است. هدف این دوره تربیت نیروى انسانى متخصص در زمینهٔ پرورش زنبور عسل است تا ضمن حفظ، احیاء، توسعه و بهره‌بردارى صحیح از منابع طبیعى و کشاورزى امکان بهبود کمّى و کیفى تولیدات این بخش را فراهم آورد.

الف- نقش و توانائى‌ها:

- سرپرستى و ادارهٔ زنبورستان‌هاى کوچک و بزرگ و انجام امور محوله.

- کاربرد صحیح وسایل، تجهیزات و نهادهاى تولیدی.

- اشاعهٔ فرهنگ نوین زنبورداری.

- استحصال و فرآورى محصولات زنبور عسل.

- همکارى در تولید ملکه زنبور عسل.

- شناسائى و تعیین مناطق مناسب پرورش زنبور عسل و مهم‌ترین گیاهان شهدزا و گرده‌زا.

- نظارت بر امور بهداشتى و زیست محیطى زنبور عسل.

- بررسى نیازهاى محلى و منطقه‌اى در زمینه پرورش زنبور عسل.

ب- مشاغل قابل احراز:

- کاردان پرورش زنبور عسل.

- کاردان پرورش ملکه و اصلاح نژاد زنبور عسل.

- کاردان کارگاه، تعمیر، سرویس و ساخت وسایل زنبورداری.

- سرپرست واحدهاى تولید و فرآورى محصولات زنبور عسل.
      

[ دوشنبه 2 اردیبهشت 1392 ] [ 02:38 ب.ظ ] [ gha nbari ]

[ نظرات() ]


مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، انتخاب رشته

mouse code

كد ماوسپیچک

پیچک